Predaj a programovanie riadiacich jednotiek automobilov

Všetky riadiace jednotky sú odskúšané a pripravené na založenie do vozidla.

V cene je prekopírovanie immo dát z pôvodnej (aj nefunkčnej jednotky) alebo vypnutie imobilizéra.